OVER ONS

De Vereniging is opgericht op 9 juni 1977 en heeft tot doel:

-Het bevorderen van het algemeen belang van de inwoners van Schildwolde;

-Het verstevigen van de vriendschappelijke en zakelijke banden tussen deze inwoners;

-Het bevorderen van de leefbaarheid van Schildwolde.

Contact

E-mail: secretaris@dorpsbelangenschildwolde.nl
Bankrekening : NL92 RABO 0379 1442 39 t.n.v. Penningm. Dorpsbelangen Schildwolde

Correspondentieadres:
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde

p/a
HG Borgesiusstraat 52 B
9626 AX Schildwolde

Tel 0598 796541

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter
Afina Scheper
voorzitter@dorpsbelangenschildwolde.nl
Secretaris
Ria Boven
secretaris@dorpsbelangenschildwolde.nl
2e-secretaris
Antje v Niejenhuis
Penningmeester
Harry Nijboer
tel. 06 19779404
Bestuurslid
Folly Homan
Bestuurslid
Niels Onrust
Bestuurslid
Jakob Kuper
Bestuurslid
Vacature
Bestuurslid
Heimerik Leeuwerke
Bestuurslid
Vacature