OVER ONS

De Vereniging is opgericht op 9 juni 1977 en heeft tot doel:

-Het bevorderen van het algemeen belang van de inwoners van Schildwolde;

-Het verstevigen van de vriendschappelijke en zakelijke banden tussen deze inwoners;

-Het bevorderen van de leefbaarheid van Schildwolde.

Contact

E-mail: [email protected]
Bankrekening : NL92 RABO 0379 1442 39 t.n.v. Penningm. Dorpsbelangen Schildwolde

Correspondentieadres:
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde

p/a dhr. J.P. Evenhuis
Schattersum 41
9626 CC Schildwolde

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter
Jan Niezink
tel. 0598 422266
Secretaris
Jan Evenhuis
tel. 0598 422763
2e-secretaris
Wendy Minses
tel. 0598 423245
Penningmeester
Harry Nijboer
tel. 06 19779404
Bestuurslid
Folkert Groeneveld
tel. 0598 422256
Bestuurslid
Wim Haan
tel. 06 22600589
Bestuurslid
Selmalet Jonker
tel. 0598 422801
Bestuurslid
Elzo van der Veer
tel. 0598 421865
Bestuurslid
Paula Westerhof
tel. 0598 452878
Bestuurslid
Monique Zweep
tel. 0598 421336