De dorpscoöperatie Het Lint Verbindt heeft als voornaamste doelstelling de leefbaarheid in de lintdorpen Froombosch, Slochteren en Schildwolde in stand te houden en te verbeteren.
Het Lint Verbindt zet zich in voor het versterken van de activiteiten van de drie dorpsverenigingen. Zij worden betrokken waar mogelijk en andersom kunnen wij ook ondersteunend zijn op diverse vlakken.
Daarnaast staat ze open voor datgene wat de (sociale) samenleving ten goede komt.
Zo wordt er ook  nauw samengewerkt met de gemeente.
Tot slot gaat de dorpscoöperatie de noaberschap in de lintdorpen stimuleren om het saamhorigheidsgevoel in de lintdorpen te versterken.
Leden van de dorpscoöperatie kunnen hulpvragen indienen waar een passende oplossing bij wordt gezocht.
Een lidmaatschap kost slechts €10,- per jaar.

Bent u benieuwd wat de dorpscoöperatie voor u kan betekenen of wilt u graag lid worden? Bekijk onze website op www.hetlintverbindt.nl